Käyttö- ja sopimusehdot

Palvelun sisältö

Maksamalla kuukausimaksun saa Asiakas käyttöönsä luistimiinsa sopivan* Bladetech teräparin, sekä mahdollisesti jäsenyyteen liittyvän määrän luistinteroituksia.

Palvelun tuottajan velvollisuudet

Suomen Teräpiste Oy luovuttaa Asiakkaan käyttöön Bladetech teräparin. Terät voivat olla uudet tai käytetyt.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee sopimuksen loppuessa palauttaa terät Suomen Teräpiste Oy:lle. Terien kadotessa on Asiakas velvollinen korvaamaan terien uushankinta-arvon.

BladeFlex palveluiden sisällöt ja hinnat:

Basic: Bladetech teräpari. 15 eur/kk.

Team: Bladetech teräpari + 2 teroitusta kuukaudessa. 29 eur/kk.

Pro: Bladetech teräpari + 4 teroitusta kuukaudessa. 39 eur/kk.

Maksuvapaat kuukaudet

Palveluun sisältyy 2 kk maksuvapaa jakso, joka alkaa kesäkuussa sopimuksen uusiutumispäivänä. (koskee jäsenyyksiä, jotka aktivoitu ennen kesäkuuta)

 

* Saatavilla olevat terämallit saattavat muuttua.

 

Yleiset sopimusehdot

Laskutus

Palvelu käynnistyy palvelun ensimmäisen maksun yhteydessä. Kuukausimaksut veloitetaan maksukortiltasi automaattisesti kerran kuukaudessa, etukäteen.

Palvelun lopettaminen

Palvelun voi irtisanoa vapaamuotoisesti sähköpostitse bladeflex@terapiste.fi. Sopimus päättyy, kun asiakas palauttaa terät Teräpisteeseen, automaattinen veloitus päättyy samalla, eli seuraavaa veloitusta ei enää tehdä. 

Palvelun irtisanominen Teräpisteen puolesta

Suomen Teräpiste Oy´llä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tuottaminen. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Tällöin myös veloitus päättyy.

Palvelun sisältö

Palveluiden sisältö on kuvattu verkkosivullamme

Immateriaalioikeudet

Suomen Teräpiste Oy varaa oikeuden hyödyntää palvelukehityksessään sovelluksiin kerättyjä käyttötietoja niin, että asiakaskohtaista käyttöprofiilia ei voida tunnistaa niistä.

Vastuunrajoitus

Toimittaja ei takaa Palvelun ja siihen liittyvien sovellusten keskeytyksetöntä tai kaiken kattavaa toimintaa. Toimittaja vakuuttaa, että pyrkii kaikin käytössään olevin keinoin varmistamaan palveluihinsa liittyvien sovellusten toiminnan.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sellaisten seikkojen vuoksi, joiden se osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään ole kohtuudella voinut estää. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää lakkoa, saartoa, työsulkua tai muuta vastaavaa ylivoimaista tapahtumaa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti keskuskauppakamarin välimiesselvittelyssä.